ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

อธิการบดี มกธ. ทำบุญวันคล้ายวันเกิด และวันครบรอบ 20 ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัย

− Nov 22,2022 −

          อธิการบดี มกธ. ทำบุญวันคล้ายวันเกิด และวันครบรอบ 20 ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัย รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย รศ.(พิเศษ).ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง อาจารย์ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และครอบครัวร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์วัดศรีสุดาราม วรวิหาร จำนวน 19 รูป โดยมี พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของอธิการบดี และครบรอบ 20 ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ณ ศาลาวิจิตร รัตนศิริวิไล วัดศรีสุดารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565

          ในการนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาในเครือ พร้อมทั้งคณะบุคคลต่าง ๆ ร่วมทำบุญและอวยพรพร้อมมอบกระเช้าของขวัญแด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในโอกาสดังกล่าวด้วย

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back