ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

อธิการบดี มกธ. พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และสถาบันการศึกษาในเครือ ร่วมทำบุญทอดกฐิน–ผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ณ วัดสาลวัน จ.นครปฐม

− Nov 03,2022 −

อธิการบดี มกธ. พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และสถาบันการศึกษาในเครือ ร่วมทำบุญทอดกฐิน–ผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ณ วัดสาลวัน จ.นครปฐม

        รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)  เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐิน – ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล  ประจำปี 2565 ณ วัดสาลวัน  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  โดยมีผู้บริหาร  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างคับคั่ง  
        ในการนี้  รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และสถาบันการศึกษาในเครือ  ได้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีดังกล่าวเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 189,828  บาท  เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ  และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนชาวไทย  พร้อมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป  ทั้งนี้ รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  ยังได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลในโอกาสดังกล่าวด้วย

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back