ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

มกธ.ต้อนรับเยาวชน 5 จังหวัดภาคใต้ร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39

− Oct 04,2022 −

มกธ.ต้อนรับเยาวชน 5 จังหวัดภาคใต้ร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39
 
        พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์  ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”  ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศเยาวชนโครงการฯ รุ่นที่ 39  และบรรยายพิเศษแก่เยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยมี รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ  ผู้บริหารกรมการปกครอง  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)  ร่วมต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39  เพื่อมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  วัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์  และการใช้ชีวิตร่วมกับครองครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร  และจังหวัดใกล้เคียง  โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้รับการต้อนรับด้วยความอบอุ่น
        ในการนี้  มกธ.ได้ให้การสนับสนุน  และส่งเสริมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเสมอมา  โดยได้สนับสนุนที่พักแก่เยาวชนก่อนจะไปพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์  และจัดกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์เสริมความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน  การแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ  นอกจากนี้  การปฐมนิเทศเยาวชนโครงการฯ ยังมีการบรรยายเรื่อง “คนไทยไปหลายทิศ ไปทางเดียวกัน” โดยคุณฟองจันทร์  สุขเสน่ห์  ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว  ม.กรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back