ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 2 ให้ติดต่อเซ็นสัญญาและแบบเบิกเงินกู้ยืม ได้ที่ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1

− Aug 15,2022 −

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติกองทุนกู้ยืม ให้ติดต่อเซ็นสัญญาและแบบเบิกเงินกู้ยืม ได้ที่ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 2  ให้ติดต่อเซ็นสัญญาและแบบเบิกเงินกู้ยืม ได้ที่ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1  ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565  ลงนามสัญญา และแบบเบิกเงินกู้ยืมส่งคืนภายในวันที่ 15 กันยายน 2565  

     สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติ สามารถติดตามผลการอนุมัติได้ในรอบถัดไป หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา


ขั้นตอนการเซ็นสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

ประกาศรายชื่อ (แยกตามคณะ)Back