ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

− Aug 09,2022 −

คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รับสมัครนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   ปีการศึกษา 2566 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

………………………………………………………………..

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และศิลป์คำนวณ
 2. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา 2.00 ขึ้นไป
 3. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 70 กิโลกรัม  ส่วนสูง 150 เซ็นติเมตรขึ้นไป
 4. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. การสอบคัดเลือก
  1. สอบข้อเขียนรอบแรก วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  เวลา 9.00-12.00 น. ที่คณะพยาบาลศาสตร์
  2. ประกาศผลสอบข้อเขียนและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
  3. สอบสัมภาษณ์วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ที่คณะพยาบาลศาสตร์
  4. ตรวจร่างกาย วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ที่รพ.วิชัยเวชฯ
  5. รายวิชาที่สอบคัดเลือก
   1. ภาษาไทย
   2. ภาษาอังกฤษ
   3. วิทยาศาสตร์
   4. คณิตศาสตร์
   5. ความรอบคอบ

ประกาศผลสอบพร้อมลงทะเบียน และชำระค่าเทอม วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 0-2800-6800-5 ต่อ1504Back