ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการฝึกทบทวนเพื่อเตรียมพร้อมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

− Aug 06,2022 −

     กองบัญชาการตำรวจนครบาล ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บริเวณลานกลางแจ้ง หน้าคณะทันตแพทยศาสตร์และอาคารกรุงเทพธนบุรีฮอลล์ วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565  ในซักซ้อมการฝึกเพื่อเตรียมพร้อมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค  และ  ในวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565  ในการฝึกทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค  ตามรายละเอียด Back