ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มกธ.จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ “รักน้อง” ส่งเสริมความรักสามัคคี

− Jul 26,2022 −

          รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ กตัญญูกตเวที และยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจถึงคุณค่าเชิงคุณธรรมจริยธรรมในฐานะผู้สืบทอดมรดกด้านความรู้เชิงวิชาการ วิชาชีพด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ ณ อาคาร BANGKOKTHONBURI HALL เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565

         รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล กล่าวว่า พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ และเป็นวันที่ผู้เป็นครูอาจารย์มีความสุขที่ได้เห็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษได้ประกอบพานไหว้ครูที่แสดงถึงความรัก ความศรัทธาของศิษย์ ซึ่งครู อาจารย์มีความมุ่งมั่นทุกวิถีทางให้ศิษย์รักประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ในทุก ๆ ด้านทั้งการเรียน และการประกอบอาชีพ “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในปัจจุบันมีนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติรวมกันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ที่ทุกคนมีความรักให้แก่กัน ซึ่งศิษย์รักได้จัดพิธีไหว้ครูอันดีงามแด่ครูบาอาจารย์ ซึ่งแสดงถึงการสมัครขอเป็นศิษย์อย่างเต็มใจ และคณาจารย์รับพานไหว้ครูก็แสดงถึงการรับศิษย์รักเป็นลูกศิษย์ศิษย์อย่างเต็มใจ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

         ในการนี้ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ได้มอบธงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ธงประจำคณะแก่ผู้แทนนักศึกษาคณะต่าง ๆ และมอบโล่รางวัลแก่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิลปิน ดารา นักแสดง และนักกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมาร่วมในพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง อาทิ น้องเมย์-รัชนก อินทนนท์ นักกีฬาแบดมินตันแชมป์โลกหลายรายการ หม่ำ จ๊กมก-เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา ผู้กำกับและนักแสดง สงกรานต์ รังสรรค์ ศิลปินนักร้อง เป็นต้น นอกจากนี้ คณาจารย์ของคณะต่าง ๆ ยังได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ “รักน้อง” ให้แก่นักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาด้วย

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back