ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ "ประสบการณ์กับเวลาที่แตกต่าง" เรื่อง นวัตกรรมการสื่อสารของผู้บริหารยุคดิจิทัล

− Jul 23,2022 −

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ "ประสบการณ์กับเวลาที่แตกต่าง"

เรื่อง นวัตกรรมการสื่อสารของผู้บริหารยุคดิจิทัล

โดย ทีมโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

  • รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล  ชัยรุ่งเรือง

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง

  • ณัฏฐา  ชาญเลขา

คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการและทีมโฆษกกระทรวง

  • แสงชัย  ธีรกุลวาณิช

คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติและประธานสมาพันธ์ SME ไทย 

 

วันอาทิตย์ 24 กรกฎาคม เวลา 14.30 น.

ณ อาคารสปอร์ต คอมเพล็กซ์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีBack