ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ "ประสบการณ์กับเวลาที่แตกต่าง" เรื่อง ความสัมพันธ์ไทย-จีน แห่งลุ่มน้ำโขง

− Jul 23,2022 −

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ "ประสบการณ์กับเวลาที่แตกต่าง"

เรื่อง ความสัมพันธ์ไทย-จีน แห่งลุ่มน้ำโขง 

โดย ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี

วันอาทิตย์ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.

ณ อาคารสปอร์ต คอมเพล็กซ์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีBack