ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

มกธ.นำทัพนักกีฬาทีมชาติเข้ารับโอวาทจาก รมว.อว. พร้อมสู้ศึกกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 จ.อุบลราชธานี 24 ก.ค.-7 ส.ค. 2565

− Jul 22,2022 −

มกธ.นำทัพนักกีฬาทีมชาติเข้ารับโอวาทจาก รมว.อว. พร้อมสู้ศึกกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 จ.อุบลราชธานี  24 ก.ค.-7 ส.ค. 2565

        ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้โอวาทแก่คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ผู้ฝึกสอน  นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว.  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2565 
        ในการนี้  อ.พีระ  จันทร ผู้อำนวยการสำนักกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) และรองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา  เพื่อความเป็นเลิศ  นำนักกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.ในโอกาสดังกล่าวด้วย  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back