ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

อธิการบดี มกธ.พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แพทย์-ทันตแพทย์ มุ่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการแพทย์

− Jul 15,2022 −

อธิการบดี มกธ.พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แพทย์-ทันตแพทย์ มุ่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการแพทย์
       
        รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วย  รศ.นพ.ทองนารถ  คำใจ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  ศ.เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์  ไวคกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  และคณะผู้บริหาร  คณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  นำนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  เพื่อเสริมสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา  อีกทั้งช่วยเสริมทักษะความพร้อมให้แก่บุคลากรทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพในอนาคต
        รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  กล่าวว่า  นักศึกษาที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ขอให้เตรียมตัวเองให้พร้อมอย่างเต็มที่  ส่วนมหาวิทยาลัยฯ ได้เตรียมความพร้อมทั้งคณาจารย์  ความรู้ทางวิชาการ  อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ พร้อมอย่างเต็มที่ในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ  และเป็นแพทย์ด้วยหัวใจอย่างแท้จริง    
        ในการนี้  ผู้บริหาร  คณาจารย์  และนักศึกษาทั้งคณะทันตแพทยศาสตร์  และคณะแพทยศาสตร์ได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกันด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน  เพลิดเพลินอย่างเป็นกันเอง  ทำให้นักศึกษาทั้งสองคณะได้รับแนวคิดที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งด้านการศึกษา  การปฏิบัติงาน  และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันอีกด้วย ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จ.ชลบุรี  ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back