ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะทันตแพทยศาสตร์ มกธ. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 4

− Jun 22,2022 −

    รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทนักศึกษาใหม่  รุ่นที่ 4 ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   ประจำปีการศึกษา 2565  โดยมี  ผศ.ดร.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รศ.นพ.ทองนารถ  คำใจ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  พ.ต.ท.ทพ.พจนารถ  พุ่มประกอบศรี  อดีตนายกทันตแพทยสภาและอาจารย์พิเศษประจำคณะทันตแพทยศาสตร์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณะทันตแพทยศาสตร์  ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่  แนะนำหลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ด้วย  
            ในการนี้มี  คณาจารย์  นักศึกษา  พร้อมด้วยผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศดังกล่าวด้วย ณ คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back