ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จุลชีววิทยา) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Jun 20,2022 −

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จุลชีววิทยา)

จำนวน : 1 อัตรา

เงินเดือน :-

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีทางด้านจุลชีววิทยา ชีวเคมี หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงาน :  ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาปรีคลินิก

ความรู้ที่จำเป็น (วิชาที่สอบ)

  1. การทดสอบความรู้พื้นฐานทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

เปิดรับสมัคร : บัดนี้เป็นต้นไป

ปิดรับสมัคร : 24 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อ : ผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก 27 มิถุนายน 2565

ติดต่อคณะแพทยศาสตร์ 02-8006800 ต่อ 2032

สอบถามและส่งเอกสารหลักฐานได้ที่  สำนักงานคณะแพทยศาสตร์

ผศ.ดร.ณัฐวรรณ สาสิงห์ 081-635-2536

                                                อ.ดร.อาทิตยา ญาติสมบูรณ์ 087-370-5670                 

หรือส่ง Resume ได้ที่ btu.medicine@bkkthon.ac.thBack