ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.-ปวส.จากสถาบันการศึกษาในเครือ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

− May 03,2022 −


รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาในเครือของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 และมอบโล่เกียรติยศแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยฯ และสังคม ได้แก่ ว่าที่ ร.ท.เกียรติสร พุสดี และนางสาวกมลชนก โตอินทร์ พร้อมกล่าวให้โอวาท และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาด้วย

ในการนี้ รศ.(พิเศษ) ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในเครือของ มกธ. ทั้ง 2 แห่งดังกล่าวด้วย ณ อาคาร BANGKOK THONBURI HALL เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back