ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มกธ. จับมือสำนักงานเขตทวีวัฒนา เปิดโครงการ "หมอฟันใจดี เพื่อชาวทวีวัฒนา" เสริมทักษะการรักษาสุขภาพในช่องปากแก่ชุมชน

− Apr 29,2022 −

มกธ. จับมือสำนักงานเขตทวีวัฒนา เปิดโครงการ "หมอฟันใจดี เพื่อชาวทวีวัฒนา"  
เสริมทักษะการรักษาสุขภาพในช่องปากแก่ชุมชน

         รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  รศ.(พิเศษ) ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  รศ.ทพ.ทองนารถ  คำใจ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  นายดิชา  คงศรี  ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา  ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการ "หมอฟันใจดี เพื่อชาวทวีวัฒนา"  เพื่อให้บริการความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพในช่องปากที่ถูกต้องกับประชาชนในชุมชน  รวมทั้งการปลูกฝังการป้องกัน  และการรักษาสุขภาพในช่องปากอย่างถูกวิธีกับประชาชนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ   
         กิจกรรมดังกล่าว  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) โดยคณะทันตแพทยศาสตร์  ร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  จัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน  และเล็งเห็นความสำคัญในการให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพในช่องปากที่ถูกต้องแก่ประชาชนในชุมชนเขตทวีวัฒนาและใกล้เคียง  รวมถึงการให้บริการตรวจฟันให้กับประชาชนในเขตทวีวัฒนาด้วย  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยฯ มีคลินิกทันตกรรมเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟันแก่ประชาชนทั่วไปด้วย    
        ในการนี้  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง อว. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา  ได้ร่วมสาธิตการแปรงฟันโมเดลฟันตามหลักที่ถูกต้อง  โดยมีผู้บริหาร  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ  ผู้นำชุมชนต่าง ๆ ในเขตทวีวัฒนา  และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้  รศ.ทพ.ทองนารถ  คำใจ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  ได้นำผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมห้องปฏิบัติการทันตกรรม  และความพร้อมของคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565   

โดยโครงการจะจัดงานแถลงข่าว ร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนาในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9.30-11.00 น. ณ บริเวณอาคารทันตแพทยศาสตร์

เงื่อนไข / วิธีเข้ารับการตรวจสุขภาพฟันฟรี

1. เตรียมบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ที่มีข้อมูล อยู่อาศัยในเขตทวีวัฒนา เท่านั้น

2. โทรจองคิว 02-4315383 ถึง 4

3. เข้ารับการตรวจได้ที่ คลินิกทันตกรรม ชั้น 2 ตึกคณะทันตแพทยศาสตร์ (ตึกใหม่)

ระยะโครงการ ตั้งแต่ 29 เม.ย. 2565 - 31 ธ.ค. 2565

จำนวนจำกัด 1000 แรก เท่านั้น

 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back