ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

อธิการบดี มกธ. ประธานพิธีสมโภชพระประธาน - มณฑปสร้างถวายวัดสาลวัน ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระพุทธมงคลวิศิษฏ์”

− Feb 17,2022 −

อธิการบดี มกธ. ประธานพิธีสมโภชพระประธาน - มณฑปสร้างถวายวัดสาลวัน
ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระพุทธมงคลวิศิษฏ์”
       
            รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีสมโภชพระประธาน  และมณฑปที่สร้างถวายวัดสาลวัน  จ.นครปฐม  พร้อมบวงสรวงอัญเชิญ “หลวงพ่อพระพุทธมงคลวิศิษฏ์” “หลวงพ่อบ้านแหลม” และ ”ท้าวมหาพรหม” มาประดิษฐานบนมณฑปหลังใหม่ดังกล่าว  และทำบุญฉลองในคราวเดียวกัน  โดยมี พระครูวิศิษฏ์ธรรมสาร  เจ้าวาสวัดสาลวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  
           ทั้งนี้  รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล  เป็นผู้ถวายหลวงพ่อพระพุทธมงคลวิศิษฏ์ และฐานชุกชี เป็นจำนวนเงิน 709,999  บาท  และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้าง “หลวงพ่อวัดบ้านแหลม” และ “ท้าวมหาพรหม” ร่วมประดิษฐาน ณ มณฑปดังกล่าวด้วย
           ในการนี้  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเวียนเทียนรอบมณฑปที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระพุทธมงคลวิศิษฏ์” ในโอกาสวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3  วันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2565

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back