ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปี 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับรางวัลภาพยนต์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ในเวทีการประกวดหนังสั้น

− Jan 06,2022 −
ขอชื่นชมยินดีกับผลงานยอดเยี่ยมของนาย จิรโชติ เอี่ยมศรี น.ศ.ปี 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับรางวัลภาพยนต์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ในเวทีการประกวดหนังสั้นจัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS
BTU เราสอนให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตสื่อและ New mediaคณะ นิเทศศาสตร์ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษา สามารถ คว้ารางวัล จากการประกวดแข่งขัน ในเวทีระดับชาติ เพื่อประโยชน์ของ น.ศ.ของคณะ และมหาวิทยาลัย
ในการนี้ขอขอบพระคุณ ท่านอธิการบดี รศ.ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล ที่ส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในการทำงานจนประสบความสำเร็จ ขอบคุณทีมงานคณาจารย์นักศึกษาของคณะ ที่ร่วมแรงร่วมใจสู่เป้าหมายร่วมกันที่จะให้ คณะ และมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในวงการ วิชาการและวิชาชีพต่อไป

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back