ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

"จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้แห่งความรักสามัคคี เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9"

− Dec 24,2021 −

"จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้แห่งความรักสามัคคี เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9" เป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากวันที่ 5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยตลอดเดือนธันวาคมนี้ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมกับ คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณมหาวิทยาลัย, วัดปุรณาวาส และสวนพุทธมณฑล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ นั่นเอง

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back