ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้เรียนเชิญท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ " ผู้หญิงยุคใหม่บริหารด้วยหัวใจ"

− Dec 20,2021 −

     โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้เรียนเชิญท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ " ผู้หญิงยุคใหม่บริหารด้วยหัวใจ"ให้แก่ผู้บริหารของ โรงพยาบาล ที่เข้าร่วมอบรม ในหลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำรุ่นที่ 2 (Young CEO) ใน วันพุธที่ วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารภูมิพิพัฒน์

     ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและทีมผู้บริหารเตรียมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้ง ขอขอบพระคุณ ท่านวิทยากร รศ. ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้ เกียรติ ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายในครั้งนี้ ในการนี้คณะนิเทศศาสตร์ BTU Channel จะทำการบันทึกเทปการบรรยายสด ของท่านอธิการ เพื่อนำเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์ยิ่งนี้ มาเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ติดตามในสื่อต่างๆในทุกช่องทางต่อไปBack