ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ม.กรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

− Dec 04,2021 −

      มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564

      การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ โดย รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และประชาชนในชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา ร่วมด้วยช่วยกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ศาสนสถานของชุมชนและสวนพุทธมณฑล และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขในพื้นที่วัดปุรณาวาส ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back