ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

"รศ.ดร.บังอร" อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร

− Nov 06,2021 −

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ให้ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ คุณณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสถาบันการศึกษาในเครือของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พร้อมทั้งผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมถวายปัจจัยสมทบองค์ผ้าพระกฐินเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,275,999 บาท เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพร้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

     และในโอกาสดังกล่าว รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ยังได้มอบเงินบำรุงการศึกษาให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดศรีสุดารามวรวิหาร และโรงเรียนวัดศรีสุดาราม โรงเรียนละ 20,000 บาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของสังคมอีกด้วย

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back