ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นแรก

− Nov 01,2021 −

คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นแรก 
       
            รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2564  พร้อมทั้งมอบ ipad เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา  โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์  ไวคกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  นพ. อรรถพล  เกิดอรุณสุขศรี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์  สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ  ร่วมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ด้วย ณ ห้องประชุม BTU Hall เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564
            นอกจากนี้  ดร.ณัฐวรรณ  สาสิงห์  ผู้ช่วยอธิการบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง  ศาสตราจารย์ ดร.พญ.ธนวรรณ  กุมมาลือ  รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วราภรณ์  ไวคกุล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  พร้อมคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์  ได้ร่วมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทพร้อมให้ข้อแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาในด้านต่าง ๆ 
            ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระทึกร่วมกับนักศึกษา  คณาจารย์  และผู้ปกครองที่มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย  และคณาจารย์ได้นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา  นักศึกษาใหม่  ผู้ปกครอง และนำเยี่ยมชมความพร้อมของอาคารเรียนคณะแพทยศาสตร์
            ทั้งนี้  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้เริ่มจัดการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ในวันที่  1 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งคณาจารย์ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนด้วย

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back