ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าเทอมจากรัฐบาล ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

− Oct 06,2021 −

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าเทอมจากรัฐบาล ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบสิทธิ์จาก  ตรวจสอบรายชื่อ  ส่วนนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ กรุณาติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล 02-8006800 ต่อ 1204 , 1300 โดยด่วน ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาตรวจสอบสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง ถ้านักศึกษาไม่ตรวจสอบสิทธิ์ตามเวลาที่กำหนด ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์


ตรวจสอบรายชื่อBack