ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ประกาศ การยืนยันขอรับสิทธิ์ส่วนลดจากภาครัฐ 5000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เรียนมากกว่า 1 สถาบัน และยังไม่ยืนยันรับสิทธิ์ที่สถาบันใด

− Oct 05,2021 −

การยืนยันขอรับสิทธิ์ส่วนลดจากภาครัฐ  5000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เรียนมากกว่า 1 สถาบัน และยังไม่ยืนยันรับสิทธิ์ที่สถาบันใด

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เรียนมากกว่า 1 สถาบันและยังไม่ยืนยันรับสิทธิ์ที่สถาบันใดเลย (ตรวจสอบคลิ๊ก)

นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้นต้องทำการยืนยันเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่ link : https://covidfund.cupt.net/register ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

 Back