ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ม.กรุงเทพธนบุรี มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 12,660,000 บาท จัดซื้อที่ดินสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา เนื่องในการเปิดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Sep 24,2021 −

ม.กรุงเทพธนบุรี มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 12,660,000 บาท จัดซื้อที่ดินสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา เนื่องในการเปิดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ในการจัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างอาคารแพทยศาสตร์ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมี นพ.ชัยยศ เด่นอริยะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคดังกล่าว จำนวน 12,660,000 บาท ในการนี้ นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ผศ.ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.ณัฐวรรณ สาสิงห์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย ณ สถานีโทรทัศน์ BTU Channel มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back