ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

โครงการหลักสูตรการจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงาม

− Jul 29,2021 −

โครงการหลักสูตรการจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงาม  ม.กรุงเทพธนบุรี  จัดสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ 
“การจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงาม หลักสูตร Reskill-Upskill-Newskill เพื่อพลิกโฉมผู้ประกอบการในยุคหลังวิกฤติโควิด”
       
           รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาและนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงาม  รุ่นที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสจัดกิจกรรมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ “การจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงาม หลักสูตร Reskill-Upskill-Newskill เพื่อพลิกโฉม (Transformation) ผู้ประกอบการในยุคหลังวิกฤติโควิด (Post-Pandemic Recovery)” โดยมีท่าน ธฤติ  ประสานสอน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “หลักสูตร Reskill-Upskill-Newskill ความจำเป็นระดับชาติ  กุญแจสำคัญสู่การฟื้นฟูประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต”  พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกำลังคนพร้อมสู่มิติใหม่ในยุคหลังวิกฤติโควิด (Post-Pandemic Recovery)” โดยท่าน วรชนาธิป  จันทนู  รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  และหัวข้อ “เทรนด์ธุรกิจเสริมสวยและความงามในยุคหลังวิกฤติโควิด (Post-Pandemic Recovery)” โดย ดร.สมศักดิ์  ชลาชล  ประธานที่ปรึกษาสถาบันชลาชล และบริษัทในเครือชลาชลกรุ๊ป  ซึ่งกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ดังกล่าวจัดขึ้นโดยโครงการหลักสูตรการจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงาม  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
           ในการนี้มี ดร.ชญาดา  คล่องสั่งสอน  ผู้อำนวยการโครงการฯ  ดร.สุพัตรา  จันทนะศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  และอาจารย์จันทร์เพ็ญ  วิศัลยาขจรเดช  หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงาม  ร่วมแนะนำหลักสูตรและแผนการเรียน  โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าฟังการสัมมนาพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าวจำนวนมาก ณ สถานีโทรทัศน์ BTU Channel มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back