ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี จัด"ปฐมนิเทศออนไลน์" ประจำปีการศึกษา 2564

− Jul 05,2021 −

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทนักศึกษาใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ในกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบ “การปฐมนิเทศออนไลน์” โดยมี รศ.นพ.ทองนารถ คำใจ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์มาร่วมแนะนำหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ในโอกาสดังกล่าวด้วย ในการนี้มีนักศึกษาทุกชั้นปี คณาจารย์ พร้อมด้วยผู้ปกครองร่วมกิจกรรม “การปฐมนิเทศออนไลน์” ดังกล่าวด้วย ณ สถานีโทรทัศน์ BTU Channel มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back