ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะศึกษาศาสตร์ บริการวิชาการให้วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจและวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ (สถาบันในเครือ) โครงการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้สนุกในยุค New Normal

− Jun 15,2021 −

คณะศึกษาศาสตร์ บริการวิชาการให้วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจและวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ (สถาบันในเครือ) โครงการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้สนุกในยุค New Normal ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back