ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี "ประกาศ ซัพพอร์ตนักศึกษาและผู้ปกครอง" ช่วยแบ่งเบาปัญหา ช่วงภาวะ วิกฤต เศรษฐกิจช่วงโควิด-19

− Apr 25,2021 −

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี "ประกาศ ซัพพอร์ตนักศึกษาและผู้ปกครอง" ช่วยแบ่งเบาปัญหา ช่วงภาวะ วิกฤต เศรษฐกิจช่วงโควิด-19 เปิดหอพักสวัสดิการ ของทางมหาวิทยาลัยให้อยู่ฟรีไม่ต้องจ่ายแม้ค่าน้ำค่าไฟ ตลอดการศึกษา ส่วนหอพักเช่าของทางมหาวิทยาลัย ลด 50% ตลอด 1 เทอมการศึกษา พร้อมแจกสมุดหนังสือตำราเรียนฟรี ส่วนค่าเทอมผ่อนได้ตลอดหลักสูตรBack