ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ต้อนรับเยาวชน 5 จังหวัดภาคใต้ร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 38

− Apr 10,2021 −

นายอารีย์  วงศ์อารยะ  รองประธานดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”  ผู้บริหารกรมการปกครอง  พร้อมด้วย ดร.สมภพ  ศรีสัมพันธ์  ผอ.สำนักทรัพย์สินฯ ในฐานะตัวแทน รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ร่วมต้อนรับเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 38  เพื่อมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ  อาทิ  ด้านสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  วัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์  และการใช้ชีวิตร่วมกับครองครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร  และจังหวัดใกล้เคียงด้วย  โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้รับการต้อนรับด้วยความอบอุ่น
        ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้ให้การสนับสนุน  และส่งเสริมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเสมอมา  โดยได้จัดกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์เสริมความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน  การแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ  และสนับสนุนที่พักให้แก่เยาวชนก่อนที่จะไปพักกับครอบครัวอุปถัมภ์  ณ อาคารปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว  ม.กรุงเทพธนบุรี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back