ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ม.กรุงเทพธนบุรี จัดพิธีมอบแถบหมวก หมวกและดวงประทีป และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2563

− Apr 02,2021 −

รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวก  มอบหมวกและดวงประทีป  และมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563  พร้อมมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี  ทุนจิตอาสา  และทุนส่งเสริมการศึกษาด้วย  โดยมีผู้บริหาร  คณาจารย์  นักศึกษา  และผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคาร BANGKOK THONBURI HALL เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back