ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม "โครงการจิตอาสา แต้มสีเติมฝัน"

− Feb 10,2021 −

รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม "โครงการจิตอาสา แต้มสีเติมฝัน" โดยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดสาลวัน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back