ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดโครงการ “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรักษ์ชุมชน” ปรับภูมิทัศน์ท่าน้ำ “วังมัจฉาทอง ม.กรุงเทพธนบุรี”

− Jan 29,2021 −

   รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการ “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรักษ์ชุมชน”  โดยมี พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดศาลาแดง  ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางแค ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  คุณณัชชา  ชัยรุ่งเรือง (คุณเอิร์น)  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณบดี  คณาจารย์  นักศึกษา  รวมทั้งประชาชนในเขตทวีวัฒนาเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว  โดยได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงลำคลองทวีวัฒนา  และเปิดใช้เครื่องบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์  ซึ่งติดตั้งบริเวณพื้นที่ท่าน้ำเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหน้าวัดศาลาแดง  เขตบางแค  กรุงเทพฯ
         โครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ ทุกมิติ  เพื่อมุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยคณะรัฐศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดหลากหลายชนิด  จำนวน  30,000  ตัว  หลากหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่มีสีเหลืองทอง ตามแนวคิด “วังมัจฉาทอง ม.กรุงเทพธนบุรี”   และได้ปูพื้นพรมหญ้าสีเขียวพร้อมกับทาสีสะพานของวัดให้สวยงามอีกด้วย
        คณะนิเทศศาสตร์และเครือข่ายวิชาชีพได้สนับสนุนเครื่องบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศ  สิ่งแวดล้อม และทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบเก้าอี้มุมนั่งเล่น และปรับภูมิทัศน์ ตามแนวคิดการพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ ให้เป็นจุดชมวิว จุดพักผ่อน   บริเวณท่าน้ำจุดปล่อยปลาหน้าวัดศาลาแดง  ทั้งนี้ คณะนิเทศศาสตร์ได้ร่วมกันกำหนดสาระสำคัญ (Theme) ของโครงการร่วมกับชุมชน  และนำคณาจารย์คณะต่าง ๆ  นักศึกษา  เจ้าหน้าที่  ประชาชนในชุมชน  พร้อมด้วยศิลปิน  ดารา  นักร้อง  นักแสดงที่มีจิตอาสาร่วมจัดกิจกรรมปล่อยปลาเปิดโครงการดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์ 
        ในการนี้มีศิลปิน  ดารา  นักร้อง  นักแสดงศิษย์เก่า  และศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยฯ  ได้แก่  ดร.วโรดม  ศิริสุข (ชายแฮ็คส์)  ดร.เมลิสา  มหาพล (เชอรี่)  "ครูบอย"  สมพงษ์  คำแก้ว  พงศ์พณิช  คงเจริญ (บอส)  สิริรัตน์  เรืองศรี (หนูสิ)  ธนวัฒน์  สุขเฟื่องฟู (คัท)  นายธงรบ  ประมงค์ ( วิว ชัชวาล)  นักร้องลูกทุ่ง คณะนิเทศศาสตร์ ปี 1  อัญชลี  พุทธวงษ์ (ตุ๊ก)  ดร.จุมพล  โพธิสุวรรณ (บ๊อบ)  และจิรัฏฐวัฒน์  ศิริบุตร (ก๊อปปี้)  เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย  ณ วัดศาลาแดง  เขตบางแค  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  28  มกราคม  2564

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back