ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

− Dec 21,2020 −

ตามที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 บัดนี้ทางคณะ ทันตแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเสร็จสิ้นตามกระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือก รวมทั้ง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงใคร่ขอประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรทันต แพทยศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2564Back