ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ทำบุญ-สักการะสถานที่มงคลคู่บ้านคู่เมืองในโอกาสวันคล้ายวันเกิด และวันสถาปนา ม.กรุงเทพธนบุรี 19 พฤศจิกายน 2563

− Nov 21,2020 −

        รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และครอบครัว  ได้ร่วมทำบุญถวายเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุบนพระบรมบรรพต หรือภูเขาทอง  ซึ่งเป็นสถานที่มงคลคู่บ้านคู่เมือง  เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่านอธิการบดี  และวันสถาปนามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563  
        ในการนี้  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ของมหาวิยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาในเครือได้ร่วมทำบุญในโอกาสดังกล่าวด้วย ณ ตำหนักสมเด็จวัดสระเกศฯ  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  2563

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back