ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดงาน “Open House Open Mouth 2020” มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคับคั่ง

− Nov 17,2020 −

   รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Open House Open Mouth 2020”  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย  โดยมี พ.ต.ท.ทพ.พจนารถ  พุ่มประกอบศรี  นายกทันตแพทยสภา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์มาร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยความอบอุ่น  
       ในการนี้  รศ.ทพ.ทองนารถ  คำใจ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  และคณาจารย์ได้แนะนำคณะทันตแพทยศาสตร์รวมทั้งนำเสนอข้อมูลทางการศึกษา  ความพร้อมของหลักสูตร  ศักยภาพของคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนตามมาตรฐานของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  และตามมาตรฐานวิชาชีพของทันตแพทยสภา  พร้อมทั้งนำนักเรียนและผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมอาคารหลังใหม่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิกและสหคลินิก  รวมทั้งนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะความรู้  อาทิ  กิจกรรมสอนแปรงฟัน  กิจกรรม Digital Dentistry, Invisalign,  Dental Implant  โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคับคั่ง  ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลังใหม่)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back