ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษา-คณาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์

− Oct 07,2020 −

รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พร้อมให้กำลังใจแก่นักศึกษา  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ทันตแพทย์  โดยนักศึกษาทันตแพทย์ได้เข้าร่วมกิจการรมที่หลากหลาย  เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีทั้งภายในกลุ่ม  และระหว่างกลุ่ม  อาทิ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  กิจกรรมเต้นตามเพลง  พร้อมชมวิถีชีวิตของชุมชนด้วย  เป็นต้น  ณ โรงแรมเอเชียชะอำ  จ.เพชรบุรี  ระหว่างวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2563Back