ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร ม.กรุงเทพธนบุรี จับมือสานฝันเยาวชน พัฒนาทักษะฟุตบอลอาชีพ ประจำปี 2563

− Aug 31,2020 −

 ท่าน ธันว์  บุณยะตุลานนท์  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ท่าน รวมพร  เกตุทัต  ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  พล.ต.ต.รุ่งโรจน์  ฐากูรปุณยสิริ  ผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร  และผศ.ดร.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ในฐานะตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้ร่วมแถลงข่าวถึงความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร  และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ตามโครงการสานฝันเด็กและเยาวชนด้านทักษะฟุตบอลเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ ประจำปี 2563  โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นการต่อยอดสนับสนุนทางด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีให้แก่เยาวชนที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลตามโครงการที่ผ่านการคัดเลือก  โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ  การร่วมกันสนับสนุน  ผลักดัน  ส่งเสริมให้เยาวชนที่มีทักษะกีฬาฟุตบอลได้มีพัฒนาการเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพในอนาคต  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนให้เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน  และสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข  
           ในการนี้  ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาฟุตบอลโครงการสานฝันฯ ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร  และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ประจำปี 2563  โดยท่านธันว์  บุณยะตุลานนท์  พล.ต.ต.รุ่งโรจน์  ฐากูรปุณยสิริ  และผศ.ดร.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล   ทั้งนี้มีผู้บริหารของทั้งสามหน่วยงาน  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  ผู้ปกครอง  และสื่อมวลชน  เข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  2563

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back