ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564

− Aug 08,2020 −

รับสมัครบุคคลภายนอกข้าศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเรียน 1 ปี

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ค่าสมัคร 500 บาท

..............................................................................................................

กลุ่ม 1 เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.

เปิดเรียนวันที่ 3เมย.64

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

2. อายุ 18-40 ปี

3. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และ ไม่เกิน 70 กก.

4. สุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคติดต่อ

เอกสารการสมัครอย่างละ 3 ชุด

1. สำเนาวุฒิการศึกษาม.6 หรือเทียบเท่า

2.สำเนาทะเขียนบ้านและบัตรประชาชน

3.รูปถ่าย หน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

สอบรอบที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2564สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย

ลงทะเบียนวันที่ 31 มกราคม 2564 ชำระค่าเทอมอย่างต่ำ 20,000 บาท

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 70,000 บาท เทอมละ 35,000บาทBack