ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

นักศึกษาใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์เข้ารับโอวาทจากอธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

− Jul 10,2020 −

รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมี พ.ต.ท.ทพ.พจนารถ  พุ่มประกอบศรี  นายกทันตแพทยสภา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และคณาจารย์มาร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองด้วยความอบอุ่น 
           ในการนี้  มหาวิทยาลัยฯ ยังได้อำนวยความสะดวกให้บริการ One Stop Service ในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาด้วย  อาทิ  บริการหอพักนักศึกษา  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา เป็นต้น ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back