ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย สนับสนุนถุงเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ป้องกันไวรัส โควิด-19 ให้นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− May 15,2020 −

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  รับมอบถุงอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19  พร้อมทั้งคู่มือการปฏิบัติตนในการป้องกันไวรัสจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  เพื่อมอบต่อให้แก่นักศึกษาจีนที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
        ในการนี้  รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล ได้แสดงความขอบคุณต่อสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยที่สนับสนุนถุงอุปกรณ์เวชภัณฑ์ดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยฯ และห่วงใยความปลอดภัยต่อนักศึกษาจีนของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back