ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจับมือวัดเจดีย์หอยเปิดโรงทานตามประทานพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

− Apr 28,2020 −

ท่าน ประจิน  จั่นตอง  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและสมาชิกวุฒิสภา  เป็นประธานในพิธีเปิดโรงทานวัดเจดีย์หอยตามประทานพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  พร้อมด้วย ท่านพินิจ  บุญเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  และคณะจัดงานโรงทานโดยพระครูสุนทร  คุณธาดา  เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หอย  ดร.กฤษฎาภรณ์  รุจิธำรงกุล  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ในฐานะตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มูลนิธิเพื่อสังคมไทย  สมาคมเดอะเชฟแห่งประเทศไทย  และคณะลูกศิษย์หลวงพ่อทองกลึง สุนทโร (พระครูสุนทร คุณธาดา)  รวมทั้งผู้แทนส่วนราชการ  เอกชน  และชุมชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง  เพื่อแจกข้าวกล่องและน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชน  พระภิกษุ  และส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 (COVID-19)  ซึ่งโรงทานวัดเจดีย์หอยจะเริ่มแจกจ่ายอาหารให้ประชาชนตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวจะยุติลง   
           ในการนี้  คณาจารย์และนักศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่คัดกรองประชาชนก่อนการเข้ารับข้าวกล่องจากโรงทานดังกล่าวด้วย ณ โรงทานวัดเจดีย์หอย อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  เมื่อวันที่  26 เมษายน 2563

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back