ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ผู้บริหาร ม.กรุงเทพธนบุรี-สาธิตกรุงเทพธนบุรี แจกเจลล้างมือ-หน้ากากอนามัยรอบแรกให้บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานภาครัฐ และผู้แทน 16 ชุมชน

− Apr 06,2020 −

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยคุณณัชชา  ชัยรุ่งเรือง (คุณเอิร์น) ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  และคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยรอบแรกให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  สำนักงานเขตทวีวัฒนา  ผู้แทนชุมชนทั้ง 16 ชุมชน  ได้แก่  ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ  ชุมชนหมู่บ้านสินพํฒนาธานี  ชุมชนคลองเนินทราย  ชุมชนศรีมณฑลสามัคคี  ชุมชนบางพรหมร่วมใจ  ชุมชนวัดปุรณาวาส  ชุมชนประตูน้ำฉิมพลี  ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์  ชุมชนหมู่บ้านสุขทวี 1-2  ชุมชนหมู่บ้านกอบแก้ว 1 ชุมชนหมู่บ้านพรรณพฤกษา  ชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์  ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ  ชุมชนพัฒนาหมู่บ้านเปรมวดี  ชุมชนหมู่บ้านกฤษดานคร 31 และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์  รวมทั้งประชาชนทั่วไป  เพื่อสนับสนุนเครื่องมือด้านสาธารณสุขให้กับบุคลากรทางการแพทย์  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  และช่วยเหลือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการใช้เครื่องมือสำหรับป้องกันความปลอดภัยให้แก่ตนเองจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19  และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวด้วย ณ ลานลูกโลก หน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563   
      ในการนี้  มหาวิทยาลัยฯ และโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  มีนโยบายที่จะสนับสนุนเครื่องมือด้านสาธารณสุขดังกล่าวแก่ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  และส่งเสริมความปลอดภัยด้านสาธารณสุขให้แก่สังคมโดยรวมด้วย

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back