ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี-สาธิตกรุงเทพธนบุรี แจกฟรีเจลล้างมือ-หน้ากากอนามัยให้ประชาชน รอบแรกเริ่ม 3 เม.ย. นี้

− Apr 01,2020 −

  รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยคุณณัชชา  ชัยรุ่งเรือง (คุณเอิร์น) ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  และคณาจารย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ร่วมสาธิตการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับสื่อมวลชนได้รับชมก่อนที่จะนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไป  เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีเครื่องมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19  และรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมด้วยช่วยกันปกป้องตนเองและสังคมจากการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ และโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีมีนโยบายการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมตามภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันการศึกษา  ดังนั้น  การผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ  นอกจากจะเป็นกิจกรรมสนับสนุนนโยบายดังกล่าวแล้วยังจะช่วยบรรเทาการขาดแคลนเครื่องมือด้านสาธารณสุขของสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย
        สำหรับการแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้ประชาชนนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จะแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ครอบครัวละ 1 ขวด ส่วนหน้ากากอนามัยจะแจกให้ครอบครัวละไม่เกิน 6 ชิ้น หรือใช้บัตรประชาชน 1 ใบแลกหน้ากากอนามัยได้ 2 ชิ้น  เพื่อแจกจ่ายแบ่งปันให้ประชาชน หรือครอบครัวที่ขาดแคลนให้ได้มากที่สุด  ซื่งมหาวิทยาลัยฯ จะเริ่มแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยแบบผ้ามัสลินในวันที่ 3 เมษายน 2563 ณ บริเวณลานลูกโลกหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตั้งแต่เวลา 17.00 - 19.00 น. โดยประชาชนแต่ละครัวเรือนสามารถส่งตัวแทนพร้อมนำบัตรประชาชนของสมาชิกในครอบครัวมารับได้ฟรีตามวันและเวลาดังกล่าว
        อย่างไรก็ตาม  การแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยในรอบแรกนั้นจะไม่มีหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก  แต่ในรอบต่อไปมหาวิทยาลัยฯ จะเพิ่มจำนวนการผลิตให้มากยิ่งขึ้น  เพื่อแจกจ่ายประชาชนให้เพียงพอกับความต้องการ  ส่วนการแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในรอบต่อไปนั้น มหาวิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือให้ประชาชนนำขวดเดิมมาเติมได้ในรอบที่สอง  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอีกครั้งผ่านทางเพจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และโรงเรียนสาธิตกรุงเทพฯธนบุรี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back