ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ "59 art Exhibition 2019"

− Feb 26,2020 −

ม.ร.ว.ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน์  ประธานมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร  ม.ล. จันทราภา  สวัสดิวัตน์  คุณวิทยุต  บุนนาค  นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย  และผศ.ดร.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ร่วมเปิดงานนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ "59 art Exhibition 2019" ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
ในการนี้มีคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  นักศึกษา  และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ดังกล่าวอย่างคับคั่ง  ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 24 ก.พ. – 15 มี.ค. 2563  ณ ห้องนิทรรศการศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตร์  ม.กรุงเทพธนบุรี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back