ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกให้แก่ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Feb 04,2020 −

 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเข็มที่ระลึกให้แก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสร “BBG” ประจำปี 2562  ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “BBG Princess Cup 2020”  โดยมี ผศ.ดร.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์พีระ  จันทร  ผู้อำนวยการสำนักกีฬา  ผู้แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกดังกล่าว  ณ สามย่านมิตรทาวน์  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back