ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

สทป.จับมือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดโครงการเทคโนโลยีป้องกันประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1

− Jan 27,2020 −

พล.อ.อ.ดร.ปรีชา  ประดับมุข  ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเทคโนโลยีป้องกันประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (National Defense Technology Development Program for 21st Century Executive : DTE) ซึ่งเป็นโครงการจากความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
           ในการนี้  ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  พ.อ.ชัชพงษ์  พันธุ์พยัคฆ์  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และผู้อำนวยการโครงการฯ  ดร.เอราวัณ  ทับพลี  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และผู้อำนวยการร่วมโครงการฯ  พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจากหลายภาคส่วนมาร่วมในพิธีเปิดอย่างคับคั่ง  และร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์  กิจกรรมสันทนาการร่วมกันด้วย ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back