ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ คว้ารางวัลชนะเลิศ-รองอันดับ 1 ในการแข่งขัน “World Bodybuilding and Physique Sports Championship 2019”

− Nov 22,2019 −

 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ และประเทศไทยจากการเข้าร่วมการแข่งขัน “World Bodybuilding and Physique Sports Championship 2019”  โดย นายพัชรพงษ์  พจนโกสีย์  สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซ.ม.  และนายเทพพร  พวงทับทิม  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซ.ม. ณ เมืองเซจู  ประเทศเกาหลีใต้  ซึ่งความสำเร็จของนักกีฬาดังกล่าวสามารถเสริมสร้างกำลังใจ  ความมุ่งมั่นให้แก่นักกีฬา  และสะท้อนความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพการกีฬาสากลทุกประเภททั้งในระดับบุคคลจนถึงระดับชาติอีกด้วย

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back