ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

DTI จับมือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนามร่วมมือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

− Nov 20,2019 −

พล.อ.อ.ดร.ปรีชา  ประดับมุข  ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI)  และ รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความเข้าใจทางวิชาการและการวิจัย  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2562 
           ในการนี้  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้เปิดรับสมัครผู้บริหารยุคใหม่  เพื่อเข้าร่วมโครงการ เทคโนโลยีป้องกันประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  31 ธันวาคม  2562  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร. 097-794-7777

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back