ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สักการะสถานที่มงคลคู่บ้านคู่เมืองในโอกาสวันคล้ายวันเกิด และวันสถาปนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 19 พฤศจิกายน 2562

− Nov 20,2019 −

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยท่านพินิจ  จารุสมบัติ  อดีตรองนายกรัฐมรตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาในเครือ  ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลวชิระ  โดย รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล ได้มอบเงินบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจให้แก่โรงพยาบาลวชิระ จำนวน  100,000 บาท อีกด้วย
        ในการนี้  รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  ได้เดินทางไปสักการะพระแก้วมรกต ณ วัดพระแก้ว และนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์  วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  จ.นครปฐม  เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่านอธิการบดี  และวันสถาปนามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  วันที่ 19 พฤศจิกายน  2562  โดยมี ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  และครอบครัวเข้าร่วมในโอกาสดังกล่าวด้วย  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back